ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตย์

ไฟฟ้าสถิตย์ คือ

จะเห็นได้ว่า ทุกวันนี้แทบจะทุกอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เพื่อแก้ปัญหา และลดของเสีย ของชิ้นงาน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์, ยา, อาหาร, พลาสติก, ฟิล์ม, และอื่นๆ อีกมากมาย

ESD ย่อมาจากคำว่า  Electrostatic Discharged ซึ่งเกิดจากคำสองซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือ

 

ESD คือ

  Electrostatic  คือ ไฟฟ้าสถิตย์ 

  Discharged    คือ การถ่ายเทประจุ

 

ทำไมต้องใช้เครื่องทำลายไฟฟ้าสถิตย์  มีอยู่หลายปัจจัยด้วยกัน

  ถ้าเป็นอุตสาหกรรม ฟิล์ม, พ่นสี, Automotive, เนื่องจากชิ้นงานส่วนใหญ่เป็นพลาสติก หรือเป็นฉนวน ซึ่งไม่สามารถ Discharge ประจุ ได้ด้วยตัวมันเอง เมื่อมีไฟฟ้าสถิตย์ก็ย่อมมีแรงดึงดูด ทำให้ฝุ่นเข้ามาเกาะที่ชิ้นงานได้มากกว่าปกติ เราจึงจำเป็นต้องนำอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์มาแก้ไขปัญหา เพื่อให้งานเสียลดน้อยลงที่สุด (NG) เพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นเกาะที่ชิ้นงาน

  ถ้าเป็นอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ หรือ Semi Conductor แทบจะทุกรายการผลิตต้องใช้ อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เนื่องจากชิ้นงาน Semi Conductor นี้ค่อนข้าง Sensitive ต่อ การเกิด ESD

  ณ ปัจจุบันนี้ ตัวอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เหมือนเป็นอุปกรณ์ที่อุตสาหกรรม ฟิล์ม, พลาสติก, อิเล็คทรอนิกส์ จำเป็นต้องมี อาทิ เช่น ภาพลักษณ์, ติดกัน Audit, แต่เหนือสิ่งใดคนที่ติด อยากลดงานเสียที่เกิดขึ้นมากกว่า เมื่องานเสียเราน้อยลง หรือ NG = 0 ภาพลักษณ์ของบริษัทก็จะตามมา

* ยกเพียงปัจจัยบางส่วน

 

ไฟฟ้าสถิตย์เกิดได้หลายสาเหตุ

  การเหนี่ยวนำ

  การเสียดสี หรือการขัดสี

  อื่นๆ

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตย์

  บนพื้นผิวมีค่า ประจุบวกและประจุลบไม่เท่ากัน

  เราไม่สามารถป้องกันไฟฟ้าสถิตได้ แต่เราสามารถควบคุมมันได้

  อื่นๆ

 

Note! จะเห็นได้ว่า ESD จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการถ่ายเทประจุ ซึ่งก็หมายความว่า วัตถุนั้นมีการแตะหรือสัมผัสกัน เราจึงมักจะเห็นป้ายเตือนต่างๆ ที่เห็นบ่อยสุดก็ะเป็นรูปมือว่า อ๊ะๆ จะแต่นะ!!! ดังรูปตัวอย่าง

 

อาการ Zapp คืออะไร

  ก็คือการถ่ายเทประจุอย่างรวดเร็ว ซึ่งคำว่า ”รวดเร็ว” ก็บอกอยู่แล้วคือใช้เวลาอันน้อยนิด

 

แล้วมันเกิดผลเสียอะไรกับชิ้นงานหละ??

  ชิ้นงานอาจจะเสียได้

  อายุการใช้งานอาจจะสั้นลง

  เฉดสีและเนื้อผ้าผ้ากันไไฟ้าสถิตย์นวัตกรรมญี่ปุ่น คลิ๊ก

ผลงานของบริษัทฯ คลิ๊ก

ติดต่อฝ่ายขาย คลิ๊ก